Sản phẩm được nung đến nhiệt độ nhất định và giữ trong thời gian nhất định sau đó được làm nguội đến nhiệt độ phòng với tốc độ làm lạnh nhất định. Thông qua sự khuếch tán và di chuyển của các nguyên tử, tổ chức được tạo ra đồng nhất, ổn định hơn và ứng suất bên trong được loại bỏ, có thể cải thiện đáng kể độ dẻo của vật liệu, nhưng độ bền sẽ bị giảm.