NHIỆT LUYỆN CHÂN KHÔNG(XỬ LÝ NHIỆT CHÂN KHÔNG) là phương pháp xử lý được các loại thép như SKD11,SKD61, DC53,SLD MAGIC,SKD62,2083.SUS440C.....Công đoạn rất quan trọng trong nhiệt luyện là công đoạn ram (tempering) .mục đích là khử ứng suất và tạo liên kết bền cho thép sau khi nhiệt luyện.