Phương pháp Thường hóa

Thường hóa là phương pháp nhiệt luyện bao gồm nung nóng thép đến trạng thái hoàn toàn là austenit (cao hơn Ac3 hay Acm),giữ nhiệt rồi làm nguội trong không khí tĩnh để austenit phân hóa thành tổ chức gần ổn định.

Mục đích:

  • Giúp thép có độ cứng cao hơn, độ dẻo thấp hơn so với ủ  để phù hợp cho gia công cắt gọt.

  • Làm nhỏ hạt thép ( do nguội nhanh hơn ủ)

  • Làm mất lưới XeII của thép sau cùng tích vì cơ tính rất xấu.